Acasa
2005 Toplita
2004 Corbu
2003 Madaras
2002 Liban
1996-2001 Bilbor
1991-1995 Corbu
1988-1990 Tulghes
1987 Stânceni
1986 Cucu
Biogeofizica

 

 

LUCIAN IONESCU

       Douăzeci de ani de activitate ca geolog la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc (www.geolex.nextra.ro), cu alte cuvinte prospecțiuni geologice de mare detaliu pe circa 500 Km2 în munții din zona Harghita, încununate în anul 1999 cu o teză de doctorat referitoare la metamorfitele din zona Bilbor - Tulgheș. Din 1997 la conducerea grupei de prospecțiuni, iar din 1999 inginer șef geolog.

       Împreună cu doi colegi geologi, din anul 2005, am înființat o firmă independentă, S.C. Geo-Line S.R.L. Miercurea Ciuc, având ca domeniu de activitate forajele pentru apă, studiile geotehnice, hidrogeologice și geologice, alte activități conexe.

       Contact:  lucian.ionescu@gmail.com 
English My website in English

   Informații suplimentare:

www.geo-line.home.ro - situl S.C. Geo-Line S.R.L.

www.geolex.nextra.ro - situl S.C. Geolex S.A.

www.geolex.home.ro - situl grupei de prospecțiuni de la S.C. Geolex S.A.

Alte situri realizate:

www.conmar-jg.home.ro - atelierul de prelucrare a rocilor ornamentale S.C. Comar S.R.L. Gheorgheni (Jakab Gyula)

www.keramika.ro - atelier de produse ceramice în Miercurea Ciuc

www.roxyblue.home.ro -  Roxana Ionescu

Prizee: Free Games and Presents!

 

ACTIVITATEA GEOLOGICĂ

    Activitatea geologică desfășurată la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc prezintă două planuri de desfășurare: la birou și pe teren.


Colegii de birou

       LA BIROU

 La birou, în principal, am elaborat tot felul de documentații și lucrări (în general) cu caracter geologic și anume rapoarte, studii, proiecte, programe de cercetare, decontări și multe altele. De asemenea, în calitate de șef geolog, am efectuat diverse activități care țin de bunul mers al compartimentului geologic și implicit de rezolvarea tuturor problemelor care vizează profilul S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc, principal operator în domeniul cercetării geologice în partea centrală a României.   

 

PE TEREN  - PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

      Activitatea pe teren cuprinde, de asemenea, o gamă largă de activități, dintre care se remarcă campaniile de cercetări geologice desfășurate din anul 1986 până în prezent. Acestea fac subiectul unor pagini speciale în cadrul sitului de față. Informații detaliate privind activitatea întregii grupe de prospecțiuni geologice de la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc puteți afla de pe situl www.geolex.home.ro

Sinteza campaniilor geologice

        Metodologia de lucru pe teren constă în parcurgerea tuturor văilor și crestelor și consemnarea observațiilor de natură geologică în carnetul de teren, concomitent cu recoltarea de probe pentru analize. Zonele de proveniență a fragmentelor mineralizate se cercetează prin diverse săpături și foraje. La birou se întocmește un raport geologic care interpretează și sintetizează toate datele adunate. În perioada 1980-2000, cazarea geologilor prospectori s-a făcut în circuri (remorci dormitor speciale). Vagoanele aveau instalații electrice și de apă, precum și amenajări deosebite pentru locuit. După anul 2000, geologii au stat mai mult la gazde.       

         Detalii privind organizarea, componența, modul de lucru, cazarea, transportul și activitatea geologilor prospectori de la S.C. Geolex S.A. se pot afla din situl www.geolex.home.ro

 

 

         PE TEREN - ALTE ACTIVITĂȚI

    Celelalte ieșiri pe teren au un caracter operativ și vizează rezolvarea unor probleme curente, de natură geologică a societății: studiul și fixarea amplasamentelor lucrărilor de cercetare geologică (foraje, lucrări miniere), cartarea acestor lucrări în timpul execuției și la terminare, adunarea de date geologice pentru diverse studii. În ultimii ani a intervenit o nouă specializare și anume testarea hidrogeologică  a forajelor pentru ape potabile și minerale executate de S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc. Detalii și imagini suplimentare privind aceste lucrări și modul în care fac obiectul muncii geologilor, pot fi vizionate pe situl www.geolex.nextra.ro 

Testarea sondei hidro H513 Racu

H513 Racu debitând apă minerală

Cartarea unui foraj, Lacul Dracului

Pompa Mamuth în acțiune

Recoltare probă apă la FH2 Subcetate

sus