ANUL PERIMETRUL ZONA

MUNŢII

1986 Vf. Negru - Mitaci Biborţeni Harghita de Sud
1987 Tăuleţ-Leul Stânceni Călimani de Sud
1988
Jolotca
Sărmaş Masivul Ditrău
1988 Hagota Tulgheş Giurgeului
1989
Şumuleu - Baratul Mare
Tulgheş Giurgeului
1990
Asod - Rezu Mare
Tulgheş Giurgeului
1991
Corbu - Fagul Înalt
Corbu Masivul Ditrău
1992 Barasău Corbu Bistriţei
1993 Capul Corbului Corbu Bistriţei
1994 Runculeţ - Paltin Corbu Bistriţei
1995 Muncelu - Valea Seacă Bilbor Bistriţei
1996 Huruba - Muncelu Bilbor Bistriţei
1997
Răchitiş - Huruba
Bilbor Bistriţei
1998 Bilbor - Piatra Lăptăriei Bilbor Bistriţei
1999 Vamanu - Bilbor Bilbor Bistriţei
2000 Alunişul Mare - Bilbor Bilbor Bistriţei
2001 Răcila - Borcut Bilbor Bistriţei
2002 Comşa Liban Harghita de Nord
2003 Mădăraş Mădăraş Harghita de Nord
2004 Corbu Corbu Masivul Ditrău
2005 Bâtca Mogoşului Topliţa Călimani de Sud